Akkuyu Nükleer Güç Santrali Faydaları ve Zararları

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı mahallesinin Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan nükleer enerji santrali. İnşasının tamamlanması halinde Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır. Akkuyu sahası, imzalanan ikili devletlerarası anlaşma sonucunda Rus kamu şirketi Atomstroyexport’a (ROSATOM’a bağlı Atomenergoprom’un alt şirketi) bedelsiz olarak teslim edilmiştir. Rus kamu şirketi buraya kendi bulacağı finansal kaynaklarla nükleer santral inşa edecek ve ürettiği elektriği 15 senelik alım garantisi ile Türk tarafına satacaktır. Santralin ne zaman devreye alınacağına ilişkin kesin tarihler bulunmamaktadır. 1200 MWe’lık dört üniteden oluşacak ve 4800 MWe’lık kurulu gücü ile tek başına Türkiye’nin elektrik üretiminin yaklaşık %6’sını karşılayabilecektir

Nükleer'de Enerji Köprüsü Nasıl Kurulabilir? | Enerji Haberleri İle Enerji  Sektörü Piyasası Gündemi - Enerji Gazetesi

Radyasyon nedir?

Radyasyon, partikül veya elektromanyetik dalgalar halindeki enerji ışınımı demektir. Radyasyon, milyarlarca yıl süren doğal bir olgudur. Tüm canlı organizmalar, sürekli olarak doğal radyasyonun etkisi altında yaşarlar. Uzaydan ve yerkabuğunda bulunan radyoaktif maddelerden çıkan ve yeryüzüne ışınım veren radyasyonun çeşitli türleri vardır. Yerkabuğunda bulunan potasyum, aynı zamanda doğal bir radyoaktif izotop içerir. Hatta insan vücudundaki dokularda da sürekli olarak radyoaktif elementler mevcuttur ve bunlardan kurtulmak da fiziksel olarak imkansızdır.

Akkuyu Nükleer güç santralinin çevresinde yaşayan halka olabilecek radyasyon etkisi nedir?

Nükleer güç santralı doğayı kirletmez. NGS’nin çevreye yapacağı radyasyon etkisi; petrol, kömür ve akaryakıt ile çalışan, zararlı maddeleri havaya atan elektrik santrallerin etkisine nazaran daha düşüktür. NGS kapalı üretim döngüsü olan bir tesistir. Santralde kullanılan yakıt nükleer güç santral binasının içindeki havuzda belli bir süre tutulur ve sonra bu yakıt çok mukavemetli ve zırhlanmış konteynırların içinde kullanılmış yakıtı yeniden işleme tesisine taşınır. NGS’den havaya yalnızca temizlenmiş hava bırakılır.

Elektrik enerjisi neden gerekli?

Elektrik enerjisi en yaygın kullanılan enerjidir. Elektrik herkes için gereklidir. Elektrik olmadan hiçbir elektrikli cihaz çalıştırılamaz. Nükleer güç santralinde üretilen elektrikle; aydınlatma, evlerimizdeki televizyon, bilgisayar, klima ve diğer elektrikli aletlerimizin çalışmasını sağlarız.

Akkuyu Nükleer güç santrali bölgemizdeki çevreyi etkiler mi?

Nükleer santral güvenli ve çevre dostudur. NGS, tarım ürünlerine ve bölgedeki sulara zarar vermez. NGS’den çevreye ve sulara herhangibir kirletici kimyasal madde atılmaz. Örneğin, Rusya’da her yıl NGS’lere yakın bölgelerde balık tutma yarışmaları yapılır ve tutulan balıklar dozimetre ile ölçülür ve kontrol edilir. Kontrol sonuçları balık ve suyun, diğer bölgelerde bulunanlardan farklı olmadığını göstermiştir.
Bkz.Çevre güvenliği

Akkuyu Nükleer enerjinin avantajları nelerdir?

1. Kullanılan yakıt enerjisi yoğun bir kaynaktır (bkz: Nükleer yakıt ne kadar enerji verir?).
2. Kullanılmış yakıt yeniden işlendikten sonra faydalı ürünleri tekrar yakıt olarak kullanılabilir.
3. Nükleer santal, “sera etkisi” oluşturmaz. Her yıl Avrupa’daki nükleer santraller işletilmesi ile 700 milyon ton, Japonya’daki NGS’lerin işletilmesi ile de 270 milyon ton karbondioksitin (CO2) havaya salınması önlenmiştir.
4. Nükleer santrallerde üretilen elektriğin maliyeti, diğer santrallerde üretilen elektriğin maliyetinden daha düşüktür.

Akkuyu NGS'yi Türk mühendisler yönetecek - Sayfa 4 - Ekonomi Haberleri
Temsili Nükleer Santral Görseli

Dünyada işletmede olan en büyük NGS sahası nerededir?

Avrupa’da en büyük NGS sahası ise Ukrayna’dadır. Zaporojskaya NGS, toplam 6000 MWe kapasiteli, altı adet VVER-1000 reaktör ünitesinden oluşmaktadır.

Fukushima olayı tekrar olabilir mi?

Rusya’nın yurtiçinde ve yurtdışında inşa ettiği nükleer santrallerde, Fukushima NGS’deoluşan kaza ihtimalini ortadan kaldırmak için tedbirler alınmıştır. Rus uzmanları tarafından projelendirilen NGS’lerde derinlemesine güvenlik (çok kademeli emniyet) sistemi ve yenilikler: tuzak sistemi ve NGS’de elektrik kesildiğinde reaktörü kapatan, pasif ısı giderme sistemi gibi sistemler uygulanmıştır. Bu sistemler, Akkuyu NGS dahil olmak üzere Rus uzmanları tarafından projelendirilen tüm NGS’lerde mevcuttur. Fukushima NGS’de ise bu emniyet kademeleri yoktu.

Almanya neden nükleer enerjiden vazgeçti?

Almanya 2001 yılında, nükleer enerji programından aşamalı olarak vaz geçmeğe karar vermiştir. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hiristiyan Demokrat Birliği lideri olarak 2005 yılında seçimlerden önce nükleer enerjiyi iptal edecek kanunu destekleyen bir pozisyon almıştır. Şu an 7 adet en eski nükleer güç santrali kapatılmış ancak bu santrallerin kapatılmasından sonra Almanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nden elektrik enerjiyi ithal etmeye başlamıştır. (Fransa enerjisinin % 78’ni, Çek Cumhuriyeti ise % 34’nü nükleer santrallerden üretmektedir.

www.teknolojivetarih.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.