Napolyon ‘u Yenen Türk komutan.

Napolyon ‘u Yenen Türk komutan. Napolyon, gerçekleştirdiği seferlerle Avrupa’nın siyasi haritasını tamamen değiştiren ve adını dünya tarihine yazdıran bir Fransız İmparatoruydu. Askeri ve siyasi stratejileriyle birçok bölgeyi ele geçiren Napolyon, son olarak Doğu’nun zengin topraklarına gözünü dikmişti. Bu topraklarda, “yenilmez Napolyon”a ilk gerçek yenilgiyi tattıracak olan ise, cesur bir Türk komutanıydı. Napolyon, bundan tam 219 yıl önce bugün, Akka’da büyük bir hezimete uğramış ve Doğu düşleri böylece sona ermişti.

“Savaşı kazansaydım Doğu’nun fatihi olur ve Paris’e İstanbul üzerinden dönerdim”

Napolyon Bonapart
Napolyon Bonapart Kimdi? | Arkeofili
Napolyon

Cezzar Ahmet Paşa, birçok Türk büyüğümüz gibi zekâsı ve gayretiyle kendi kendini yetiştirmiş bir komutandı.Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de, 23 Nisan 1804’te hayata gözlerini yumduğunda 70 ila 80 yaşları arasında olduğu bu nedenle 1724-1734 yılları arasında doğduğu tahmin edilir. Vidinli veya Nişli olduğunu iddia edenler varsa da, Cezzar Ahmet Paşa’nın Bosnalı olma ihtimali oldukça yüksektir.

CEZZÂR AHMED PAŞA Kimdir ?

Bosnalı olup çeşitli kaynaklarda 1720, 1722 veya 1735’te doğduğu ileri sürülmektedir. Hayatının ilk yılları âdeta efsanelerle süslüdür. Kesin olarak bilinen husus, Bosna Valisi Hekimoğlu Ali Paşa’nın hizmetine girip onunla birlikte Mısır’a gittiğidir (1756). Orada iken memlük grupları arasındaki çekişmelere katılmış, kendine yer edinme gayretleri dolayısıyla Mısır’ın sosyal ve idarî yapısını yakından tanımış ve bu durum ona hayatının ileriki yıllarında karşı karşıya kaldığı meselelerin hallinde büyük tecrübe kazandırmıştır. Sayda ve Şam valilikleri sırasındaki faaliyetleriyle, bu topraklarda merkezî idareyi kuvvetlendirmek isteyen Osmanlı hükümetine genel olarak bağlı kalıp nüfuzunu arttırmış ve karışık bir sosyal yapıya sahip iktisadî bakımdan son derece önemli bu geniş bölgeyi otuz yıl gibi uzun bir süre idare etme başarısını göstermiştir.

CESARETLE VERDİĞİ MÜCADELELERLE ÜN KAZANDI

Mısır’ın Yavuz Selim tarafından fethinden beri, kökleri ortadan kaldırılamayan Kölemen beyleri, devlet otoritesinin zayıfladığı sıralarda fırsattan yararlanarak hüküm ve sözlerini geçirmeye çalışırlardı.Kölemenlerden Ali Bey de, Mısır’da nüfuz elde etmek için mücadeleye girişmiş, rakiplerini ortadan kaldırmak için de Cezzar’dan yararlanmak istemişti. Cezzar buna razı olmadığından araları açılmış ve bu yüzden de Mısır’dan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Cezzar’ın Mısır’dan ayrılmasından 1776 yılı başında vezir rütbesiyle Sayda valiliğine atanmasına kadar geçen yaşamı, onun cesaret ve metanetini gösteren bazı mücadelelerle doludur. Cezzar, bu mücadeleyi Suriye ve Lübnan’da Dürzi ve Marunilere karşı yapmış, Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa’nın takdirini kazanmış ve sonuçta emeğinin karşılığında Sayda Valiliği’ne atanmıştı.Cezzar Ahmet Paşa Sayda valisiyken devlete başkaldıran kabilelerle uğraşarak Suriye ve Lübnan’da güçlü bir otorite kurmuş ve devlete önemli hizmetlerde bulunmuştu. Bu başarılı hizmetlerine karşılık da 1780’de Şam Valiliği’ne atanmıştı.

NAPOLYON OSMANLI’YA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Fransızların meşhur generali Napolyon Bonapart, 1798 yılında ani bir şekilde Mısır’a sefere çıkarak İskenderiye ve Kahire’yi almış, Kuzey Mısır’a tamamen egemen olmuştu.Kolayca kazandığı bu başarılardan sonra ise, Suriye’yi işgale karar vermişti.

Napolyon, Mısır’da tutunabilmek için Suriye’nin elde bulunması gerektiğine inanıyor, aynı zamanda Suriye’ye ilerleyince Osmanlı Devleti’ni ürküterek dileklerini zorla kabul ettireceğini sanıyordu.Zira Fransa Mısır’a saldırınca, Osmanlı Devleti İngiltere ve Rusya ile bir ittifak yapmış ve bu ittifak üzerine de İngiliz donanması, Mısır kıyılarında Abukır önünde Fransız donanmasını bozguna uğratmıştı.

Donanmanın elden gitmesiyle anavatanla deniz bağlantısı kesilen Bonapart, şimdi Mısır’da mahsur kalmıştı. Hızlı bir biçimde Suriye’yi ele geçirerek, isteklerini Osmanlı Devleti’ne zorla kabul ettireceğini düşünüyor ve Mısır’daki bu durumdan kurtulacağını hesaplıyordu.

Yenilmez Denilen Napolyon Bonapart'ı Bozguna Uğratan Türk: Cezzar Ahmed  Paşa > Bilimdili.com
Olayları tasvir eden temsili görsel

NAPOLYON CEZZAR AHMET’İ HAFİFE ALDI

Napolyon Bonapart, yolu üzerindeki Cezzar Ahmet Paşa’nın adını duymuştu. Fakat Napolyon, Cezzar Ahmet Paşa’yı değil tehlikeli bir rakip, kendisine yirmi dört saat karşı koyabilecek bir komutan bile saymıyordu.

Fakat Mısır’da kolayca kazandığı zaferlerin üzerine aynı hızda yenilerini ekleyeceğini zanneden Napolyon’un düşleri, Akka Surları önünde ihtiyar vezir Cezzar Ahmet Paşa’nın yıkılmaz azmine çarparak bir balon gibi sönecekti.

NAPOLYON’UN DOĞU DÜŞLERİ SONA ERDİ

Kuşatmanın elli ikinci günü Rodos Mutasarrıfı Hasan Kaptan emrindeki Nizam-ı Cedit askeriyle, boğaz kaleleri muhafızlarından oluşan 3 bin kişilik bir kuvvet, Akka’ya çıkarak kentin savunmasına katıldı.

Şimdiye kadar kolay zaferlere alışmış Napolyon ve askerleri gelen takviyeler üzerine iyice moral bozukluğuna kapıldılar. Sonunda Napolyon kaleyi ele geçirmek şöyle dursun, ihtiyar Cezzar Ahmet Paşa’nın azmini bile kıramayacağını kabul etmiş ve altmış dört günden beri devam eden kuşatmaya 21 Mayıs 1799 günü akşamı son vererek güney istikametinde çekilmeye başlamıştı.Cezzar Ahmet Paşa ise, ertesi gün derhal Fransızları takibe çıkmış, Napolyon Yafa ve Gazze’de dahi kendini güvende hissedemediğinden ta Ariş’e kadar geri çekilmişti.

“Eğer Türkler beni Akka önünde durdurmasaydı, bütün Doğu’yu ele geçirmek işten bile olmayacaktı”

Napolyon

Kaynak: Fikriyat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.